تاثیر آشنایی با میراث فرهنگی بر مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی جوانان شهر تهران

پیمانه عسگری؛ محمود گودرزی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 251-268

چکیده
  از آنجا که سرمایه فرهنگی یکی از عوامل توسعه پایدار شناخته شده است، شناخت و آشنایی با میراث فرهنگی که یکی از مولفه های توسعه سرمایه فرهنگی می باشد، می تواند به عنوان عاملی هویت ساز سطح فرهنگی جوانان را ارتقا بخشد و مسیر رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل نماید. هدف این مقاله، مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی در جوانان است که در پی تاثیر معنی دار ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون‌های منتخب ورزشی

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ حمیدرضا مقصودی ایمن

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-24

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیرمدیریت مشارکتی و تفکر راهبردی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی ‏‏‏ایران است. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی(لباف و رنجبر،1381) و پرسش نامه استاندارد تفکر راهبردی (لیدکا، 1998) با روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و پایایی پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی (88/0) و پرسش نامه تفکر ...  بیشتر

کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص‌های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم‌های ایران دررویدادهای بین‌المللی

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 129-146

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین شاخص­های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم­های ایران در رویدادهای بین­المللی بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون­ منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 147-158

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه­های لیگ برتر فوتبال در ایران بود. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی و از نوع زمینه یابی بود و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه بازاریابی ورزش و برندینگ، اعضای ...  بیشتر

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی

حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مجید جاوید

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه­های جمعی در بازاریابی گردشگری ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان در سه حوزه ورزش، گردشگری و رسانه­های ورزشی تشکیل می­دادند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده­ای بود که پس از تایید روایی و پایایی(90:α) توزیع گردید. داده­های 267 پرسشنامه برگشتی توسط نرم­افزار­های ...  بیشتر