مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19

بهارک ناصری سیسی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2208.2576

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شد. شرکت‌کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه‌شوندگان متشکل از کلیه اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران و کارشناسان ورزشی بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود و ...  بیشتر

شناسایی ظرفیت‌ها و موانع و مشکلات گردشگری ورزشی چوگان بر اساس نظریه داده بنیاد

فائزه خندابی؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجوئی؛ زینت نیک آئین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2407.2732

چکیده
  گردشگری چوگان، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در جهان دارد و تاکنون کشورهای دارنده‌ی دانش فنی این رشته‌ی ورزشی با ارائه برنامه‌ها و مراسم هیجان‌انگیز متعدد و ارائه بسته‌های گردشگری برای دوستداران این ورزش در این زمینه تلاش‌های موفقی داشته‌اند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت ظرفیت گردشگری ورزش چوگان و موانع و مشکلات آن است. ازآنجاکه ...  بیشتر

ارائه مدل فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات‌فراغت در مراحل مختلف زندگی

آمنه اسدالهی؛ سید حمید سجادی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1999.2416

چکیده
  هدف این تحقیق نظریه ‌پردازی و ارائه‌ مدل‌ برای فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات فراغت در مراحل مختلف زندگی بود. روش ‌تحقیق نظریه ‌داده‌ بنیاد، رویکرد نظام‌مند بود. همچنین نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری ‌نظری بود. تحلیل‌ داده‌ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. به‌منظور رسیدن به اشباع‌نظری ضمن بررسی حدود ...  بیشتر

تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

محمد جواد افشاریان؛ محمد رضا اسمعیلی؛ زینت نیک آئین

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 129-144

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر،  بررسی تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با  نقش میانجی مهارت­های ارتباطی بود. این پژوهش در زمره پژوهش­های همبستگی می­باشد که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (898 نفر) در سال 1397 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 269 نفر به صورت تصادفی به عنوان ...  بیشتر