ارائه الگوی توسعه ورزش‌های نوین با رویکرد تسهیل در خدمات امداد و نجات در ایران (مورد مطالعه: رشته ورزشی هوگام)

مقداد کامرانی امیری؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ جمشید همتی مرادآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2266.2625

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه رشته ورزشی هوگام با رویکرد تسهیل در خدمات امداد و نجات در ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست‌مدرن، از منظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی، رویکرد تحقیق کیفی و استراتژی گرند تئوری می‌باشد. تاکتیک مورد استفاده تحلیل محتوی مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان حوزه مدیریت ورزشی، مدیریت ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه فوتبال ساحلی در ایران

کوروش شجاع سنگانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2520.2819

چکیده
  هدف تحقیق ارائه الگوی توسعه‌ فوتبال ساحلی در ‌ایران بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن، با رویکرد کیفی، از نظر استراتژی گرندتئوری بود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه فوتبال ساحلی و اساتید مجرب و با دانش مدیریت ورزشی در حوزه فوتبال ساحلی بودند. ...  بیشتر

تحلیل کیفی کاهش احتمال بروز تبانی در فوتبال ایران (رویکرد داده بنیاد)

عاطفه سادات میرمهدوی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2530.2828

چکیده
  اساساً تبانی سبب از بین رفتن هیجان رقابت‌های ورزشی، کاهش حمایت شرکت‌های تجاری، به‌وجود-آمدن ذهنیت منفی و در نهایت کاهش مشارکت علاقه‌مندان به ورزش میشود. هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی حقوقی تبانی در فوتبال ایران بود. براساس محتوای موضوع و اهداف پژوهش به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان فوتبال ...  بیشتر

تحلیل عوامل شکست ایران در دعاوی بین المللی ورزش با محوریت فوتبال

هدی افتخاری؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ رضا نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2693.2948

چکیده
  در سال‌های اخیر شکایات و پرونده‌های زیاد کشور ایران در مجامع بین‌المللی سبب پیامدهای منفی بسیاری در زمینه دیپلماسی ایران شده است. بنابراین هدف پژوهش شناسایی عوامل شکست ایران در دعاوی بین‌المللی ورزش با محوریت فوتبال بود، روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه برخاسته از داده‌ها به روش استراوس و کوربین ...  بیشتر

ارزیابی و رتبه‌بندی کارایی هیئت‌های کاراته استان‌های کشور با استفاده از الگوی BCC(تحلیل پوششی داده‌ها)

سید محمد علی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 497-425

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1917.2364

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور با استفاده از مدل BCC بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد­استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده­ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت­ کاراته فعال در استان­های کشور و ابزار مورد­استفاده پرسشنامه ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران (رویکرد کیفی)

نسرین حق شناس؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محمد سنایی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 211-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.464

چکیده
  برنامة استعدادیابی و پرورش این استعدادها، برای شناسایی و توسعة ورزشکاران با استعداد برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش در جهان صورت می گیرد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران بود. این تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب           می گردد. جامعه آماری ...  بیشتر