بررسی و تحلیل آثار روانشناختی و جامعه‌شناختی آزمون انتخابی تیم‌های ملی رده های پایه فوتبال ایران

هادی نوری نقده؛ یعقوب بدری آذرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2560.2851

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آثار روانشناختی و جامعه‌شناختی آزمون انتخابی تیم‌های ملی رده‌های پایه فوتبال ایران اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل ورزشکاران حاضر در تست‌های تیم‌های ملی در رده‌های پایه نوجوانان بود که در سال 1400-1041 انجام گرفت. با توجه به حجم نمونه و با ...  بیشتر

تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

خیام اکبری اصل هاسونی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 295-312

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1088.1744

چکیده
  صنعت ورزش با داشتن قابلیت‌های فراوانی در برگزاری رویدادهای ورزشی بخصوص در زمینه لیگهای حرفهای، توان درآمدزایی بسیار بالایی دارد. لیگ برتر فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارهای صنعت ورزش ایران می باشد. لذا پرداختن به این امر از موضوعاتی است که برای صنعت ورزش کشور بسیار لازم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل کسب و کار ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.462

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین جامعه تحقیق که مطلعین کلیدی ورزش و محیط زیست را شامل می­شد، از طریق نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند، با 18 نفر از متخصصان و مسئولان مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور مصاحبه ...  بیشتر