بررسی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران: یک مطالعه کیفی

زهرا مرادی سرکارآباد؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علیمحمد امیرتاش؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2215.2584

چکیده
  طنین برند شاخصی است که رابطه میان مشتری و برند را مشخص می کند و همچنین میزان احساساتی است که مشتریان در ذهن خود با برند برقرار می کنند و یا میزان همنوایی و هم صدایی که بین خود و برند احساس می کنند. از این‌رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری ...  بیشتر

طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران

مریم سادات مهدی اسلام؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2478.2794

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بود که با استفاده از روش دادهبنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد صاحب نظر در بازاریابی ورزشی، مدیران باشگاههای فوتبال، مدیران فدراسیون فوتبال بودند. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری انجام شد و در نهایت با 15 نفر مصاحبه صورت ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی– تفریحی درجامعه

عارفه خواجه بافقی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2985.3183

چکیده
  تحول دیجیتال در جامعه ی امروزی به مسئله‌ای بنیادین مبدل شده است و شکل کلی مشارکت‌های ورزشی را با تغییر مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت ورزش تفریحی، این نوع تحول می تواند در مشارکت افراد در این فعالیت‌ها نقش مهمی ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی- تفریحی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 333-350

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1875.2334

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید.  جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  شامل11 نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1907.2359

چکیده
  مدیریت خطر امری ضروری در حفظ ایمنی اماکن ورزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای ورزش است. با توجه به اهمیت فعالیت ورزشکاران در محیطی ایمن، پیاده سازی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی، باید در اولویت قرار گیرد. از این رو هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور بود. این تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی و کمی) انجام گرفت. به ...  بیشتر

تحلیل کلان روندهای کلیدی مؤثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان با رویکرد تحلیل ساختاری

پرستو رضایی؛ محمد پورکیانی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1607.2137

چکیده
  ورزش حرفه‌ای زنان یکی از چالش‌های حوزه ورزش در کشور به‌شمار می‌رود. برای گذر از این موقعیت و ارائه توسعه آن در آینده لازم است یک سیستم هشدار زودهنگام در این رابطه ارائه و بررسی روندهای پیش‌روی آن برنامه‌های استراتژیک طرح‌ریزی شود. این تحقیق روندهای موثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان ایران در آینده را شناسایی و خوشه‌بندی کرده است. ...  بیشتر

ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران

لیلا زکی زاده؛ علی محمد صفانیا؛ رضا نیک بخش؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 169-188

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در قالب مصاحبه­ و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه­ها با روش اشتراوس و کوربین انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات، افراد متخصص و خبره، مسئولان کمیته بازاریابی فدراسیون‌های ورزشی، مسئولان ...  بیشتر

ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت‌های بدنسازی و پرورش اندام استان‌های منتخب

زهره مرزوقی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ رضا نیک بخش

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 285-300

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت­های بدنسازی و پرورش اندام استان­های منتخب بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعۀ آماری این تحقیق، 340 نفر از کارکنان هیئت­های استان­های منتخب (گلستان، خوزستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم، تهران و استان مرکزی) ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران

زهرا ناطقی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ حسین پور سلطانی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 147-156

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی ترکیبی (کیفی- کمی) می­باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، شامل 15 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی بودند. جامعه آماری در مرحله ...  بیشتر

ارتباط بین رفتار سیاسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

علیرضا خسروی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علی محمد امیرتاش

دوره 16، شماره 36 ، شهریور 1396، ، صفحه 77-86

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین رفتار سیاسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دادند که تعداد آنها 650 نفر بود. نمونۀ آماری براساس جدول مورگان به تعداد240 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها در این پژوهش از چهار ...  بیشتر