طراحی مدل توسعه اکوسیستمی ورزش در شمال کشور براساس همسوسازی حوزه‌های همگانی و قهرمانی و همگرایی بین استانی

کیانوش دیلمی؛ فرزاد غفوری؛ جواد شهلایی باقری؛ غلامعلی کارگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2031.2444

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل توسعه اکوسیستمی ورزش در شمال کشور براساس همسوسازی ورزش همگانی و قهرمانی و همگرایی بین استانی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (تماتیک) انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب‌نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) ...  بیشتر

قصد بازید مجدد از بازی‌های بومی و روستایی: نقش لذت‌جویی و تجربه گردشگری

فرزاد غفوری؛ فاطمه زرگران خوزانی؛ سمیه حاج ملک؛ محمد حمید ملائی؛ تکتم میرزائیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2682.2940

چکیده
  این پژوهش، از نوع توصیفی و کاربردی است و جامعه آماری آن را گردشگران ورزشی و بازدیدکنندگان بازی‌های بومی از شهریور 1400 تا شهریور 1401 در چهار استان خوزستان، کرمان، خراسان رضوی و قم تشکیل می‌دهند و از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی برای انتخاب جشنواره بازی‌های بومی و تصادفی در دسترس برای بازدیدکنندگان استفاده شد و 360 نفر مشارکت کردند. پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی نقش سطوح سه‌گانه (کلان، میانی و خرد) مدیریت در توسعه‌ ورزش قهرمانی

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 277-296

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1263.1874

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه­ ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه­ای و بر اساس روش مطالعه از نوع پیمایش می­باشد که گردآوری داده­ها به­صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی، از پرسش­نامه محقق­ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه­ شامل 56 سؤال پیرامون شاخص­های توسعه ...  بیشتر

کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور

مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1418.1979

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود. روش پژوهش کیفی و از نوع گرندد تئوری بود. گردآوری داده‌ها، از طریق مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب‌نظران سه حوزه علمی، اجرایی و ورزشی که شامل، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه کارآفرینی(شامل ...  بیشتر