آثار ماده‌های قانونی (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات‌های ورزشی استان اصفهان

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.647

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیلی بر آثار ماده­های قانونی (ماده 88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات­های ورزشی استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه­ی آﻣﺎری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 265 نفر ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد هیئت‌ های ورزشی بر اساس مدل تلفیقی MEA-BSC با داده‌های منفی

خاطره کرمی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.482

چکیده
  مطالعه حاضر به ارزیابی عملکرد هیئت ‌های ورزشی بر اساس مدل تلفیقی BSC-MEA با داده‌های منفی پرداخته است. محدودة مطالعاتی، هیئت ‌های ورزشی فعال استان اصفهان در سال 1397 بوده است که بر اساس فرمول DMUs ≥ 3×(input + output)، تعداد 12 هیئت ورزشی به عنوان نمونه مشخص گردید. برای تعیین شاخص‌ها، مصاحبه‌هایی با خبرگان انجام شد که 19 شاخص کلی تدوین گردید ...  بیشتر

تدوین مدل خودکارآمدی مدیران عالی ورزش

داود عزیزی؛ پروانه گلرد؛ مهدی سلیمی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.459

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل خودکارآمدی مدیران عالی ورزش بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد چارمز گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید برجسته و مسئولان ورزش کشور (وزیر، معاونان وزیر و سایر سیاست­گذاران ورزش کشور) بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار و روش گردآوری داده ها، مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

نقش آشنایی مقصد در برندسازی ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی

محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 197-210

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش آشناییِ مقصد در برندسازی ایران به عنوان مقصد گردشگری ورزشی بود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی با تکنیک تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی گردشگران ورزشی خارجی سفرکرده به ایران بودند که 360 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری در پژوهش مشارکت یافتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بررسی تأثیر بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

زهرا عموزاده؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ مهدی سلیمی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 29-56

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش باتوجه به هدف، کاربردی و از جنبه روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ هواداران تیم‌های حاضر در هفدهمین دورۀ لیگ برتر فوتبال ایران (1397-1396) بودند که از رسانه­های اجتماعی باشگاه استفاده کرده ...  بیشتر

ارزیابی موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

زهره موسوی؛ مهدی سلیمی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 120-140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. بر همین اساس نمونه آماری پژوهش، تعداد 32 مدیر (19 مدیر عامل و معاونین در باشگاه های مذکور و 13 مدیر ارشد ...  بیشتر