تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال

مهران آتشی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علیمحمد صفانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1426.1986

چکیده
  چکیدههدف پژوهش تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال است. روش پژوهش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. 142 بسکتبالیست در 13 تیم لیگ برتری به همراه کادر فنی تیم‌ها به‌عنوان نمونه و برای شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های بسکتبال و ارائه مدل ISM نیز 19 نفر از کارشناسان بسکتبال انتخاب شدند. شناسایی ...  بیشتر

موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2264.2623

چکیده
  جانشین‌پروری فرایندی استراتژیک است که می‌تواند موجب تضمین کیفیت منابع انسانی شود و توانایی استفاده از قابلیت‌های کارکنان را به حداکثر برساند با این حال مدیریت و توسعه جانشین پروری در سازمان‌های ورزشی با موانع متعددی روبرو می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد. ...  بیشتر

ارائه مدل اثر یادگیری زدایی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری و رفتار نوآورانه در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور

حسین مظاهری؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ مهناز مروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2898.3113

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اثر یادگیری زدایی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری و رفتار نوآورانه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور تشکیل دادند که 38۴ نفر از کارکنان از طریق پرسشنامه حضوری و آنلاین با روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید بر روش دلفی

امیر حسین لباف؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1699.2193

چکیده
  تحولات جهانی در حوزه ورزش، افزایش آگاهی های جامعه و پیچیدگی های اجرای برنامه های متنوع ورزشی محیطی رقابتی، پویا و به شدت متغیر را در داخل سازمان های ورزشی ایجاد کرده است. نتایج تحقیقات در سازمان های ورزشی نشان از کمبود نیروهای شایسته دارد. لذا هدف کلی این تحقیق، تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید ...  بیشتر