ارایه الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت و توسعه اماکن ورزشی بر توسعه پایدار شهری

موسی کوشکی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2496.2806

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت و توسعه اماکن ورزشی بر توسعه پایدار شهری در تهران می‌باشد. مطالعه حاضر از دسته تحقیقات کاربردی است که از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی- تطبیقی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحب‌نظران در رشته محیط زیست، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و مدیریت ورزشی است. مجموعاً ...  بیشتر

تبیین الگو شاخص‏های کاربردی در دیپلماسی ورزش

حلیم بردی شرعی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2837.3064

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیبن شاخص‌های کاربردی در دیپلماسی ورزش است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه تحقیق در مرحله کیفی، شامل اساتید دانشگاه، مـدیران و مسـئولین بـالای ورزش کشور خبرگان فدارسیون‏های ورزشی و مدیران ارشد در حوزه روابط بین‏المللی ورزشی هستند. روش نمونه‏گیری از نوع نظری و هدفمند بود و پژوهشگر سعی ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران با تاکید بر اخلاق حرفه‌‌ای

بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش؛ سوزان شمس لاهیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3068.3231

چکیده
  این مقاله با هدف طراحی مدل سرمایه اجتماعی بازیکنان فوتبال مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای با تاکید بر اینترنت نسل پنجم انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه‌ای و از منظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی-مقطعی بود . برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران ...  بیشتر

نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

راحله بحیرایی؛ بهرام قدیمی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ علی باصری؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 139-154

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1391.1964

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت مورد توجه عالمان اجتماعی است و در کیفیت تعاملات اجتماعی نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به مدل جامعه شناختی سرمایه فرهنگی نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش به کارگرفته شده، دلفی می باشد. براین اساس، با 10 نفر از متخصصان و نخبگان ...  بیشتر

فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 395-418

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1067.1729

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و فهم پدیده داغ ننگ در جامعه ورزش معلولین با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی انجام شده و می کوشد یک مدل پارادایمی از مفهوم داغ را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم را در جامعه ورزشکاران معلول ایرانی ارائه دهد.مشارکت کنندگان در این تحقیق 65 ورزشکار معلول از تیم های پارالمپیک می باشند ...  بیشتر

طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران

فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی؛ رضا محمد کاظمی؛ شیوا آزادفدا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.461

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بود که رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی و کارشناسان حوزه ورزش ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات رسانه ای بر سبک زندگی ورزش- محور با تبیین نقش میانجی گری بازهویت مدیریت بدن (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران)

علیرضا جهانگیری؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش؛ چنور ظهرابی؛ سهیلا عبدی نعمت آباد

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات رسانه ای بر سبک زندگی ورزش- محور با تبیین نقش میانجی گری بازهویت مدیریت بدن در بین کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران در سال 1398-1399 بوده است. روش پژوهش حاضر، همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. 400  نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر

بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 203-216

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند در ورزش همگانی انجام شد  و با استفاده از چارچوب نظری متغیرهای الگویی پارسنز متغیرهای تنوع اهداف مشارکت، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، جامعه‏پذیری جنسیتی، ناتوان‏انگاری و علاقه‏های فردی استخراج گردید. پژوهش با روش پیمایشی انجام و از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین‌الملل

کیگاوس سعیدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدعلی اصلانخانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 217-238

چکیده
  امر ورزش امروزه محدوده وسیعی را متوجه خود نموده است. اینک ورزش نماد صلح و همزیسـتی، تحمـل و یکدیگرپذیری و زمینه ساز و سازماندهی کننده ارتباطات اقوام در سطح جهان زیر چتـر صلح پذیری و امنیت است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل جامعه­شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین­الملل است. روش پژوهش حاضر از نوع کمی و کیفی، ...  بیشتر

تبیین رابطه انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه نخبگان کشور

بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدرضا پوریا

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 95-116

چکیده
  یکی از مهم­ترین چالش‌های کنونی جوامع در حال ­توسعه، رسیدن به توسعه­ پایدار درتمامی عرصه­هاست. این مهم در عرصه ورزش، از سویی بیانگر سطح انسجام اجتماعی و از سوی ‌دیگر، نشان­دهنده ظرفیت‌های انسانی جوامع است. رابطه بین سطح توسعه‌یافتگی و رفاه و رضایت اجتماعی با سلامت روانی و کاهش معضلات بیمارستانی نیز بر کسی پوشیده نیست. البته ...  بیشتر

نقش انگیزه مشارکت ورزشی زنان بر میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی

بهرام قدیمی؛ فریبا مددی؛ شیوا آزادفد؛ شهلا حجت

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 275-294

چکیده
  جایگاه زنان در ورزش حتی در وضعیت برابری سایر شرایط، همواره پایین تر از جایگاه مردان بوده است. هدف این تحقیق، تبیین انگیزه مشارکت ورزشی زنان با میزان گرایش به رفتارهای ناهنجار اجتماعی در رشته های ورزشی راکتی است. از این رو، بانوان ورزشکار رشته‌های راکتی که دارای بیمه ورزشی معتبر و جزو آمار رسمی هر فدراسیون هستند، به عنوان جامعه آماری ...  بیشتر

دیپلماسی فوتبال

داوود نوری؛ بهرام قدیمی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ زهرا علی‌پور‌ درویش

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 185-204

چکیده
  فوتبال در سده­ اخیر حضور چشمگیری در تبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مهم­تر از آن سیاسی و    بین­المللی پیدا کرده است؛ به طوری که این ورزش باورها، نگرش­ها و عملکردها را تحت تأثیر خود قرار داده است و به عنوان یکی از عوامل موثر در شکل­گیری سیاست­ها و مناسبات داخلی و خارجی می­تواند کارکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، ...  بیشتر