مدل سازی تأثیر منتورینگ در ارتقاء صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی مربیان ژیمناستیک استان خوزستان

نگار لرکی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ ناهید شتاب بوشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2435.2759

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منتورینگ در ارتقا صلاحیت‌حرفه‌ای و توانمندسازی مربیان ژیمناستیک استان خوزستان از نوع توصیفی همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری کلیه مربیان ژیمناستیک استان خوزستان به تعداد 240 نفر بودند؛ که به دلیل محدود بودن جامعه از روش کل شمار برای نمونه‌گیری استفاده شد. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 297-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1904.2354

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ­ای و مداخله ­گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار دانش­ آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه­ های عمیق و نیمه­ ساختاریافته صورت گرفت که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های مشارکت‌ بین سازمانی در ورزش به منظور اجرای برنامه‌های ورزش برای توسعه و صلح

مهشید قلی پور؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.474

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی چالش­های مشارکت بین­سازمانی در ورزش به منظور اجرای برنامه­های ورزش برای توسعه و صلح بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی بود که برای جمع­آوری داده­ها از تکنیک دلفی استفاده شد. به این منظور 25 نفر از خبرگان دارای سمت اجرایی در سازمان­های ورزشی به روش غیرتصادفی هدفمند ...  بیشتر