ارزیابی نقش سطوح سه‌گانه (کلان، میانی و خرد) مدیریت در توسعه‌ ورزش قهرمانی

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 277-296

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1263.1874

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه­ ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه­ای و بر اساس روش مطالعه از نوع پیمایش می­باشد که گردآوری داده­ها به­صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی، از پرسش­نامه محقق­ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه­ شامل 56 سؤال پیرامون شاخص­های توسعه ...  بیشتر

کاربست شیوه‌های تبلیغات سبز مبتنی بر‌ارزش‌های بومی در مدیریت اماکن ورزشی (مطالعه موردی: یزد)

فاطمه دانشگر؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 407-430

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1839.2303

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان مطلوبیت استفاده از تبلیغات سبز مبتنی بر ارزش های بومی در مدیریت اماکن ورزشی و همچنین تعیین شیوه های استفاده از این تبلیغات بود. این پژوهش از دسته تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش های پیمایشی- توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران اماکن ورزشی سرپوشیده یزد بود (600 نفر). ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد

محمدرضا رجبی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ غلامعلی کارگر؛ حبیب هنری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 355-378

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1495.2031

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران بود. این تحقیق، از دسته تحقیقات کیفی می­باشد که به­ صورت بنیادی انجام گرفته است. گردآوری داده­ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه هندبال انجام گرفت که به روش نمونه­ گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه ...  بیشتر