توسعه ورزش فراگیر؛ ضرورت و چالش‌های تغییر حاکمیت ورزش معلولین در ایران

محمد پورکیانی؛ علی افروزه؛ محمدرضا برومند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2900.3115

چکیده
  کمیته ملی پارالمپیک ایران به تبعیت از ساختارهای جهانی، تغییراتی را در حاکمیت رشته‌های پارالمپیکی به منظور توسعه ورزش فراگیر برای افراد دارای معلولیت انجام داده است؛ در همین راستا، از سال 1398 برخی از رشته‌های ورزشی معلولین از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به فدراسیون های ملی انتقال پیدا کرده است. لذا، هدف این پژوهش شناسایی ...  بیشتر

طراحی و تبیین چارچوب تعیین شایستگی کانونی شغلی در ورزشکاران حرفه ای

الهام شکرانی؛ محمدرضا برومند؛ عباس خدایاری

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 293-308

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های شایستگی کانونی شغلی ورزشکاران حرفه‌ای می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی با هدف کاربردی است. جامعه پژوهش شامل تمامی افراد اگاه به موضوع پژوهش شامل مدیران، اساتید، مربیان و مشاوران شغلی حوزه ورزش حرفه­ای کشور بود. برآورد نمونه بر حسب تعداد قابل کفایت برای تحلیل در نرم­افزار SmartPLS ...  بیشتر

ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

مهدیه سراجی؛ سید عماد حسینی؛ محمد احسانی؛ محمدرضا برومند

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 151-162

چکیده
  با توجه به اهمیت فدراسیون­های ورزشی در ترویج ورزش در سطح کشور، علاوه بر ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد آنها برای بهبود کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره­وری فدراسیون از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن ارزیابی عملکرد فدراسیون­های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با روش تحلیل پوششی داده­ها، ...  بیشتر