طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران

مریم سادات مهدی اسلام؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2478.2794

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بود که با استفاده از روش دادهبنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد صاحب نظر در بازاریابی ورزشی، مدیران باشگاههای فوتبال، مدیران فدراسیون فوتبال بودند. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری انجام شد و در نهایت با 15 نفر مصاحبه صورت ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی– تفریحی درجامعه

عارفه خواجه بافقی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2985.3183

چکیده
  تحول دیجیتال در جامعه ی امروزی به مسئله‌ای بنیادین مبدل شده است و شکل کلی مشارکت‌های ورزشی را با تغییر مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت ورزش تفریحی، این نوع تحول می تواند در مشارکت افراد در این فعالیت‌ها نقش مهمی ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در طراحی مدل تحول دیجیتال در فعالیت های ورزشی- تفریحی ...  بیشتر

طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1907.2359

چکیده
  مدیریت خطر امری ضروری در حفظ ایمنی اماکن ورزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای ورزش است. با توجه به اهمیت فعالیت ورزشکاران در محیطی ایمن، پیاده سازی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی، باید در اولویت قرار گیرد. از این رو هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور بود. این تحقیق با رویکرد آمیخته(کیفی و کمی) انجام گرفت. به ...  بیشتر

تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش

فهیمه محمدحسن؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 149-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1643.2160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری روسای فدراسیون‌های المپیکی، سیاستمداران و صاحبنظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند بود و جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و نمونه‌گیری تا ...  بیشتر

تحلیل کلان روندهای کلیدی مؤثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان با رویکرد تحلیل ساختاری

پرستو رضایی؛ محمد پورکیانی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1607.2137

چکیده
  ورزش حرفه‌ای زنان یکی از چالش‌های حوزه ورزش در کشور به‌شمار می‌رود. برای گذر از این موقعیت و ارائه توسعه آن در آینده لازم است یک سیستم هشدار زودهنگام در این رابطه ارائه و بررسی روندهای پیش‌روی آن برنامه‌های استراتژیک طرح‌ریزی شود. این تحقیق روندهای موثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان ایران در آینده را شناسایی و خوشه‌بندی کرده است. ...  بیشتر

طراحی برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز 1400)

علیرضا ذوالقدری؛ محسن باقریان؛ عباس خدایاری

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 57-74

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، طراحی مجدد برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود که بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، رؤسای کمیته های ستادی و رؤسای هیئت‌های ورزشی فدراسیون تکواندو در استان‌ها به تعداد 65 نفر تشکیل می داد. به علت محدود بودن ...  بیشتر