آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

جواد محمدخانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1286.1891

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آینده‌نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی است. از نظر ماهیت بر اساس روش‌های آینده‌نگاری، در دسته روش‌های کمی و کیفی قرار می‌گیرد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مرور منابع، مصاحبه، پرسش‌نامه، تکنیک‌های تحلیل اثرات متقابل ...  بیشتر

تدوین شاخص‌های ارزیابی فدراسیون‌های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ محمد علیمردانی

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 33-49

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تدوین شاخص­های ارزیابی فدراسیون­های المپیکی کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده­هاست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بود که با توجه به ماهیت آن به دو شکل کمی و کیفی انجام شد. در بخش کمی برای دستیابی به منظرها و ورودی یا خروجی بودن راهبرد­های فدراسیون­های المپیکی، از ...  بیشتر

طراحی مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 137-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران بود. پژوهش حاضر ازنوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها، روسای فدراسیون ورزشی، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش بود که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش و تجربه لازم را داشتند(495N=). در بخش کیفی پژوهش، ...  بیشتر

تدوین مدل توسعه ورزش برای همه در فدراسیون‌های ورزشی فعال در ورزش قهرمانی

لقمان کشاورز

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 129-146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل توسعه ورزش برای همه در فدراسیون­های ورزشی فعال در ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی فعال در حوزه ورزش همگانی و مدیران فدراسیون­های ورزشی بود (850=N) که بر مبنای جدول مورگان 250 نفر به طور تصادفی ساده برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته 64 سؤالی ...  بیشتر