بررسی چالش‌های پیش روی توسعه ورزش‌های همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی، بانوان و تربیتی در استان یزد

جواد یوسفیان

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 171-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.480

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی چالش‌های پیش روی توسعه ورزش استان یزد در حوزه‌های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، بانوان و تربیتی است. جامعه آماری تحقیق شامل رؤسا، معاونان و کارشناسان اداره‌های ورزش و جوانان و همچنین مسئولان بخش تربیت‌بدنی و همکارانشان در اداره‌های آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان یزد (70 نفر) بود. از این میان، 53 نفر که دارای ...  بیشتر