راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2013.2430

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد تلفیقی آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM بود. جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (205 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ...  بیشتر

تدوین مدل شایسته سالاری مدیران سازمانهای ورزشی ایران

مسلم کاظمی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1975.2464

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل نهادینه سازی شایسته سالاری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران بود. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده بنیاد بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 18 مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته فرایند کدگذاری انجام گردید. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع ...  بیشتر

ارائه مدل نهادینه سازی جانشین پروری مدیریت ورزش بانوان ایران

عاطفه امینی دهقی؛ رسول نظری؛ رخساره بادامی؛ فریبا محمدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2251.2686

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل نهادینه‌سازی جانشین‌پروری مدیریت ورزش بانوان بود. پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه از نوع تفسیرگرایانه، به لحاظ رویکرد از نوع استقراریی، به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد، به لحاظ انتخاب پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به لحاظ بازه زمانی از نوع مقطعی است و در برای گردآوری داده‌های آن از ابزار مصاحبه استفاده شده است. ...  بیشتر

تحلیل روابط شاخص‌های فروش وترویج بازاریابی تحت وب؛ باشگاه های فوتبال ایران و اسپانیا

سمیه حسینی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2142.2532

چکیده
  چکیدهبازاریابی اینترنتی که به آن بازاریابی آنلاین نیز گفته می شود، به کسب در آمد، فروش محصول و ارائه خدمات از طریق اینترنت اطلاق می شود. بازاریابی اینترنتی حوزه وسیعی می باشد چرا که نه تنها شامل بازاریابی از طریق اینترنت می شود، بلکه شامل کلیه فعالیت ها و بازاریابی ها از طریق ایمیل و دیگر وسایل از راه دور است. در برهه کنونی خصوصا از ...  بیشتر

آمایش ورزش استان مرکزی با رویکرد ISM

وحید نصیحت؛ مونا رضایی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2592.2872

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل آمایش بخش ورزش استان مرکزی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی- استقرایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب‌نظران و خبرگان ورزش و دانشگاه بود و از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. تحلیل ...  بیشتر

آینده نگاری راهبردی ورزش حرفه ای ایران در کلاس جهانی

زهرا سهرابی؛ مهرداد محرم زاده؛ رسول نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2895.3111

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش دارد با تمرکز بر آینده نگاری استراتژیک ورزش حرفه ای ایران با رویکرد کلاس جهانی عوامل موثر بر رشد باشگاه های ورزش حرفه ای که تاثیرگذار بر توسعه صنعت ورزش است، را شناسایی نماید. داده‌های این پژوهش کیفی که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد داده بنیاد

رضا گرجی مرغملکی؛ مهدی سلیمی؛ رسول نظری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 239-258

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1470.2012

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران بود. پژوهش با رویکرد کیفی، به روش داده بنیاد، بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند و تا اشباع نظری (23 مصاحبه) صورت پذیرفت. تحلیل داده ها بر اساس رویکرد اشتراوس و کوربین (کد گذاری های باز، محوری و انتخابی) انجام پذیرفت. مفاهیم شناسایی ...  بیشتر

تحلیل روابط ابعاد و شاخص‌های بازاریابی تحت وب؛ باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا

سمیه حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ رسول نظری

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 347-366

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1985.2407

چکیده
  چکیدههدف اصلی این پژوهش، بررسی بازاریابی تحت وب، ابعاد و شاخص‌ها؛ مقایسه باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا در بازار هدف است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه خبره بود. در پس از انجام دلفی فازی و غربالگری شاخص‌ها، از تحلیل ...  بیشتر

تدوین مضامین راهبردی منابع انسانی رشته های ورزشی اولویت دار استان فارس با رویکرد آمایش سرزمینی

محسن سالاری؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رسول نظری

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 213-232

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.777.1529

چکیده
  از آنجا که شناخت تفاوت های منطقه ای و مطالعه ساختارها و عوامل موثر بر ورزش به منظور رسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردی آمایش سرزمینی منابع انسانی ورزش استان فارس بود. روش پژوهش حاضر از منظر جهت گیری جزو پژوهش های توسعه ای می باشد که به صورت پیمایشی انجام گردید. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان ورزش استان ...  بیشتر

شناسایی مضامین مربیگری ورزش ایران با رویکرد آمیخته

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاد؛ رسول نظری؛ احمدرضا موجدی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 169-198

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1344.1928

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تایید مضامین مربیگری ورزش با استفاده از رویکرد آمیخته بود. مشارکت-کنندگان بخش کیفی شامل بیست نفر از مربیان و ورزشکاران بودند که معیارهای خاص پژوهش را داشتند، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های عمیق انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کمی با استفاده از داده‌های مرحله ...  بیشتر

تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 165-182

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.728.1497

چکیده
  به نظر می رسد ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار می باشد. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی فوتبال ایران بود. جامعة آماری پژوهش، صاحبنظران ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای ...  بیشتر

نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی

طیبه زرگر؛ رسول نظری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 189-202

چکیده
  شناخت و ­آگاهی ­از مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده­ این تحقیق بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. تعداد 245 نفر از بین حدود 700 مدیر ورزشی فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه­ آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر