نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.643

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (160 نفر) بود و بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 133  پرسشنامه ...  بیشتر

شناسایی الگوی پارادایمی موانع نشاط آفرینی در استادیوم های فوتبال

احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ رضا امین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2867.3090

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پارادایمی موانع نشاط آفرینی در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی– تحلیلی و از نظر شیوه اجرا از نوع تحقیقات کیفی بود. جامعه آماری شرکت‌کنندگان شامل خبرگان و افراد مجرب در حوزه اماکن ورزشی، اساتید رشته مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسی، مدیران و کارشناسان ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در توسعه شهر فعال با رویکرد ترویج ورزش شهروندی

سحر قاسمی؛ امین دهقان قهفرخی؛ احمد محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2971.3175

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های شهر فعال با رویکرد ترویج ورزش شهروندی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع مطالعه کیفی اکتشافی نظامند برمبنای رویکرد تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی، مدیران و کارکنان خبره شهرداری کلانشهرها، مدیران مجموعه‌های ورزشی شهرداری، افراد متخصص ...  بیشتر

شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

سلمان علوی؛ احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ احمد گرامی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 319-341

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1715.2209

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت­ اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی- کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب­نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل می دادند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند ...  بیشتر

نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (160 نفر) بود و بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 133  پرسشنامه ...  بیشتر

تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 55-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال به روش کیفی بود که با استفاده از الگوی نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌های حاصل از پژوهش انجام پذیرفت. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. با انجام 18مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و صاحب‌نظران رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و مقوله‌های اصلی ...  بیشتر