پیش‌بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی

شهرزاد اسماعیلی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 179-190

چکیده
  این تحقیق با هدف پیش­بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت­بدنی بر اساس عوامل محیطی تدوین گردید. پژوهش حاضر از حیث راهبرد از نوع توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا از نوع همبستگی، به لحاظ زمان مقطعی، از حیث گردآوری داده­ها میدانی و از نظر هدف کاربردی و از نظر نتایج آینده­نگر می­باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان تربیت­بدنی ورزشکار ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین حمایت های اجتماعی و خودتنظیمی با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران

مهدیه آیرم؛ علی زارعی؛ فرشاد تجاری

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 105-116

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با خودتنظیمی و رابطه آن با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران می باشد. این پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری آن، کارگران ایران و نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای ساده از 15 استان، به تعداد 388 کارگر می باشد. جمع آوری     داده ها از طریق پرسشنامه "مشارکت در فعالیت بدنی اوقات ...  بیشتر