طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی

پروین آزادگان؛ شهاب بهرامی؛ کورش ویسی؛ حسن صفی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2003.2421

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به‌منظور توسعه خرده‌فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریة داده بنیاد) بود. جامعة آماری در این پژوهش شامل خبرگان حوزة مدیریت ...  بیشتر

تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

عمر محمدی؛ کورش ویسی؛ عباد روحی؛ مظفر یکتایار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2241.2606

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و مربیان باشگاه‌های ورزشی است. 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤالات ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

محمد رضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2106.2513

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران بود. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بود و به لحاظ راهبرد از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مطالعات انجام‌شده و در دسترس در خصوص توسعه گردشگری ورزشی تشکیل می‌دادند. با توجه به ماهیت پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند بود و درمجموع 21 پژوهش ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر توسعه ی استعدادیابی ورزش پاورلیفتینگ

نوید یزدانی؛ کورش ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2437.2760

چکیده
  هدف از این پژوهش، مطالعه عوامل موثر بر توسعه ی استعدادیابی ورزش پاورلیفتینگ بود. این پژوهش از نوع کیفی است که به شیوه ی تحلیل محتوای مستقیم و با استفاده از ادبیات موجود و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان منتخب(شامل مسئولین هیات ها، روسای کمیته های پاورلیفتینگ، داوران بین المللی پاورلیفتینگ و قهرمانان بین المللی پاورلیفتینگ) به روش نمونه ...  بیشتر

طراحی و تبیین نقشه راه توسعه ورزش استان کردستان

کورش ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2453.2770

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین نقشه راه توسعه ورزش در استان کردستان است. روش تحقیق از نوع مطالعات راهبردی مبتنی بر تحلیل آمیخته کیفی-کمی بود. جامعه پژوهش شامل دو جامعه اطلاعاتی (منابع علمی و کتابخانه‌ای، اسناد اجرایی، محتوای رسانه‌ای) و جامعه انسانی (مدیران، مربیان، ورزشکاران، داوران و اساتید دانشگاهی) بود. نمونه آماری به تعداد قابل ...  بیشتر

ارائه چارچوبی برای تدوین راهبردهای منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

زهرا فرهادی؛ کورش ویسی؛ سمیرا علی آبادی؛ شهرام علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2707.2965

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی راهبردهای منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع ترکیبی بود و به لحاظ هدف کابردی است. جامعة آماری این پژوهش را مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 12 نفر بودند که حیطه ...  بیشتر

سناریونگاری آینده برندهای سازمانی و شرکتی صنعت ورزش ایران

معصومه صفری؛ کورش ویسی؛ سمیرا علی آبادی؛ محسن اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2937.3145

چکیده
  هدف این پژوهش سناریونگاری آینده برندهای سازمانی و شرکتی صنعت ورزش ایران بود. مطالعه حاضرآینده پژوهی بود. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند بود و بر مبنای معیارهای خبرگی 25 نفر انتخاب شدند. در این مطالعه برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. در این مطالعه از الگوی سناریونگاری مدل شوارتز که مبتنی بر هشت مرحله‌ است ...  بیشتر

آینده‌پژوهی پیشران‌های کلیدی موفقیت تیم ملی ژیمناستیک در المپیک 2028

محمد سامان یاوری راد؛ کورش ویسی؛ سمیرا علی آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3109.3263

چکیده
  بازی‌های المپیک مهمترین رویداد بین‌المللی برای ورزش ایران و همة کشورهای حاضر در جهان محسوب می‌شود، بنابراین هدف پژوهش شناسایی پیشران‌های کلیدی موفقیت تیم ملی ژیمناستیک در المپیک 2028 بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی-کمی) و طرح آن از نوع اکتشافی-متوالی بود. مشارکت‌کنندگان پژوهش را مدیران فدراسیون ژیمناستیک، مربیان و بازیکنان ...  بیشتر