تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران

مسعود فراهانی طجر؛ فروغ فتاحی مسرور؛ حبیب هنری

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 99-122

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش­های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مسئولان و مدیران فدراسیون ورزش­های ناشنوایان، مدیران و روسای هیئت‌های استانی و اعضای هیئت رئیسه ورزش ناشنوایان و مربیان تیم­های ملی ناشنوایان بودند (142= N).در گزینش  نمونه آماری با توجه به تعداد کم کل جامعه ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 73-92

چکیده
  سیاستگذاری تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایف نهاد­ها و سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه­ها برای سازمان های زیر مجموعه خود است. علیرغم این ضرورت، تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور فاقد سیاستگذاری است.از این‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی چالش­های سیاستگذاری تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور در حوزه­های جامعه ...  بیشتر

تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی

محمد نوحی؛ جواد شهلایی باقری؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 223-234

چکیده
  شناخت استعدادهای ورزشی برای بهره گیری از توانایی بالقوه آن­ها امری ضروری برای مربیان و متصدیان ورزش هر کشوری محسوب می­شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین فاکتورهای فرایند استعداد یابی به عنوان یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی بود. روش پژوهش حاضر، اکتشافی و از نوع مدل‌سازی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران فدراسیون­ها، ...  بیشتر

طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی‌سازی ورزش ایران

حجت محمدی مغانی؛ سید محمد کاشف؛ حبیب هنری؛ حسن قره خانی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 9-24

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائۀ مدلی به منظور اندازه­گیری نقش مدیریتی  وزارت ورزش و جوانان در    خصوصی­سازی ورزش ایران است. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. مرحلۀ اول، کیفی و جامعه آماری شامل افراد خبره در زمینه مدیریت و خصوصی سازی ورزش بود که همگی آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تحقق این مرحله با مرور ...  بیشتر

تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 55-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال به روش کیفی بود که با استفاده از الگوی نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌های حاصل از پژوهش انجام پذیرفت. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. با انجام 18مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و صاحب‌نظران رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و مقوله‌های اصلی ...  بیشتر