ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهران تیشه‌گران؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ سیدصلاح الدین نقشبندی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 239-254

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (حدود 800 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آن برابر با 260 نفر برآورد شد. در این پژوهش، برای ...  بیشتر

طراحی مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران

شایان شهسوارینیک؛ سیدصلاح الدین نقشبندی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 309-326

چکیده
  تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی به باشگاه­های ورزشی کمک می‌کند تا تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. هدف این تحقیق، طراحی مدل مسئولیت­پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران بود. این تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در مورد پدیده مسئولیت­پذیری باشگاه استقلال انجام شد. همچنین این ...  بیشتر