احتمال وقوع و تحلیل حساسیت پیشران های تجرد در ایران 1414

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 195-220

چکیده
  ازدواج به عنوان راه تشکیل خانواده همواره مورد تاکید فرهنگ ها و جوامع بوده است. در دهه های اخیر الگوی ازدواج دچار تحولات فراوانی شده است. گسترش تجرد و تاخیر در ازدواج از تغییرات مهم در این زمینه اند. در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و باقی ماندن در تجرد طی سالیان گذشته روندی فزاینده داشته است. شناسایی آینده این مسئله مهم اجتماعی می تواند ...  بیشتر

طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 49-76

چکیده
  گشوده شدن پنجره جمعیتی  جوان متولدان دهه های  1360و1370 (نسل پرزائی) به روی جامعه ایران، در شرایط گذار اقتصادی- اجتماعی و در بستر تحولات فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر، به منزله فرصتی طلایی  برای استفاده از پتانسیل رشد موجود درجمعیت جوان برای تحقق اهداف توسعه ملی محسوب  می شود. متاسفانه، فقدان  یا ضعف سیاست اجتماعی  هدفمند، ...  بیشتر

جهت گیری ارزشی و سلامت اجتماعی جوانان

مریم قاضی نژاد؛ فریده وحید فاضل

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 115-132

چکیده
  امروزه سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت فردی محسوب می شود و به عنوان ملاک و معیار توسعه انسانی و اجتماعی،  یکی از محورهای اصلی بحث و گفتگو در مجامع و محافل علمی و سیاست گذاری جهانی می باشد. هرچند پژوهشی مستقل در زمینه سلامت اجتماعی قشر جوان در جامعه ایران انجام نشده است، اما محدوده تحقیقات مرتبط با موضوع، به طور ضمنی نشان می دهند ...  بیشتر

طرد اجتماعی جوانان؛ ابعاد و شاخص‎ها (مطالعه ای در شهر تهران و حاشیه)

مریم قاضی نژاد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 49-80

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از پیمایشی میدانی در زمینه طرد اجتماعی جوانان در ایران است که با هدف برررسی ادبیات نظری و نیز سنجش تجربی میزان و ابعاد طرد اجتماعی و شرایط و عوامل زمینه ساز آن در جمعیت جوان شهری تهران و حاشیه با نمونه ای به حجم 1200 نفر به اجرا درآمده است . رهیافت و مفهوم نوین طرد اجتماعی، چارچوب پژوهشی در عرصه تحقیقات نابرابری ، فقر ...  بیشتر