چرایی رابطه فرا زناشویی زوجین در شهر تهران

هلن نیک بخش؛ نوروز هاشم زهی؛ نازنین ملکیان

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2202.2574

چکیده
  خانواده نقش مهمی در همبستگی اجتماعی دارد و هر نوع تحول در روابط زوجین آن را متاثر می سازد. یکی از تحولاتی که بنیان خانواده را سست و ناپایدار می‌سازد، ارتباط فرا زناشویی همسران است. ارتباط نامتعارف به معنای عدم پایبندی به تعهد ازدواج بوده و با توجه به این‌که بنیان خانواده و در نتیجه ارکان جامعه را با مخاطره مواجه می‌کند؛ واکاوی آن ...  بیشتر

تبیین‏ تاثیرات فضای مجازی بر هویت اجتماعی جوانان در شهر تهران

سپیده مقصودی؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ نوروز هاشم زهی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 323-341

چکیده
  این مطالعه با هدف تبیین تغییرات متغیر هویت اجتماعی جوانان توسط شبکه‏های اجتماعیِ مجازی انجام شد. چارچوب نظری با استفاده از نظریه «کاشت»، نظریه گیدنز و نظریه «جامعه شبکه‏ای» کاستلز تدوین شد و داده‏ها با روش پیمایشی و با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق‏ساخته از 384 نفر از جوانان 18 تا 35  ساله شهر تهران گردآوری شد. نمونه‏گیری ...  بیشتر

بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تعاملات اجتماعی همسران (مورد مطالعه:همسران جوان شهر تهران)

یاسمن فرشادفر؛ علی باصری؛ نوروز هاشم زهی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 73-94

چکیده
  شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند در زندگی مردم جا باز کنند. این شبکه ها در کنار مزایای خود، معایبی نیز دارند که مهمترین آنها سست شدن بنیاد خانواده ها، طلاق عاطفی زوجین و کمرنگ شدن صمیمیت میان همسران می باشد.این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی نقش شبکه ...  بیشتر