طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی

اسماعیل دل داده مهربان؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2350.2685

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی بود.روش‌شناسی: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل صاحب‌نظران و متخصصین حوزه جذب و نگهداری خیرین در ورزش بود که نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 16 مصاحبه ...  بیشتر

مطالعه اثر گردشگری مسابقات اسبدوانی برتوسعه اقتصادی استان‏های گلستان، خراسان شمالی، خوزستان، تهران، یزد

الهه غیناقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2600.2879

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی اثر گردشگری مسابقات اسبدوانی برتوسعه اقتصادی استان‏های گلستان، خراسان شمالی، خوزستان، تهران و یزد بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده‏ها توصیفی- تحلیلی بود. ابزار جمع‏آوری داده‏ها، مصاحبه با 260 نفر از مدیران ادارات کل ورزش و جوانان، روسای هیات-های سوارکاری، ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ...  بیشتر

آزمون مدل نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

سعیده مقصودلو؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-168

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش بنا بر ماهیت داده‌ها از نوع کمی، بر اساس اهداف از نوع کاربردی و به لحاظ روش ­گردآوری داده­ها جزو پژوهش­های همبستگی- پیمایشی با رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری ...  بیشتر