دیپلماسی ورزشی: ایجاب و تحدید یک مفهومِ راهبردیِ سیاسی

محمد خبیری؛ ابوذر فتاحی زاده

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 143-164

چکیده
  در سده‌ اخیر، سیاست بنا به ماهیت سیال خویش و نیز روند دموکراتیزاسیون وارد حوزه‌هایی شده است که پیش از این دخلی بدان نداشته‌اند و یا دارای پیرنگی سیاسی قلمداد نمی­شدند. ورزش یکی از مهمترین این قلمروهای جدید سیاست و سیاست‌ورزی است. سیاست و ورزش حرفه­ای بنا به مردمی شدن روزافزون، حدود و ثغور متفاوتی یافته­اند و این رخداد، به ایجاد ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران

رسول طریقی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 93-112

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه­ای ایران بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی می­باشد. پرسش­نامه­ای محقق­ساخته و براساس طیف پنج­ارزشی لیکرت طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران

مصطفی حمیدی؛ محمد خبیری؛ حسن رهیان فرد؛ حسن غرایاق زندی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 113-128

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت ارزش های اخلاقی توسط بازیکنان و مربیان در رویدادهای کوچک و بزرگ ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تصمیم­گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. آزمودنی­های  این پژوهش را کلیه ...  بیشتر