شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی‌های المپیک

اکبر بهتری؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.476

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی­های المپیک است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش شناسی کیفی با استفاده از نظریه داده- بنیاد و مبتنی بر روش نوخاسته است. جامعه آماری این پژوهش را اسناد منتشر شده پیرامون عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی­های المپیک و آرای 19 نفر از صاحب­نظران ...  بیشتر

تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

محمد جواد افشاریان؛ محمد رضا اسمعیلی؛ زینت نیک آئین

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 129-144

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر،  بررسی تأثیر هوش سازمانی و فرهنگی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان با  نقش میانجی مهارت­های ارتباطی بود. این پژوهش در زمره پژوهش­های همبستگی می­باشد که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (898 نفر) در سال 1397 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 269 نفر به صورت تصادفی به عنوان ...  بیشتر

مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال‌های 1357 -1383)

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 239-254

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش ( تا پایان دوره سوم توسعه: سال­های 1357 -1383) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، مستندات موجود در مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان­ها و فدراسیون­های ورزشی بود. همچنین، در بخش توصیفی و تحلیلی، ...  بیشتر

توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی (1393 – 1357) با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توسعه

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 16، شماره 36 ، شهریور 1396، ، صفحه 9-22

چکیده
  هدف از این پژوهش، توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی طی سال های 1357 تا 1393 با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توسعه بود. روش اجرای پژوهش، به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از اسناد و مستندات موجود در بایگانی مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور جمع آوری گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست محقق ساخته در مؤلفه ...  بیشتر

ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمد رضا اسمعیلی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 67-77

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط علی میان حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان استخرهای شهر تهران بود. روش تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی است و از نظرجمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه آقایان و بانوانی بود که در سال 1393 از استخرهای شهر تهران استفاده می کردند که در این ...  بیشتر