تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی

جعفر سطوتی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 177-198

چکیده
  حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می­گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین­الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین­المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار ...  بیشتر

التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش.

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ جعفر سطوتی

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 93-110

چکیده
  مقاله حاضر که با عنوان"التزام به حقوق جوانان: فرصتی برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش." تنظیم شده است، در واقع یک تحقیق کاربردی است و هدف آن تبیین ابعاد مثبت حقوق جوانان در تحقق اهداف چشم‌انداز افق 1404 هـ. ش. می باشد. در این مقاله، ضمن پاسخگویی به سؤالات تحقیق، این فرضیه نیز تأیید می‌شود که بین التزام به حقوق جوانان به عنوان یک متغیر و تحقق ...  بیشتر

مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون مفهوم جوان و جوانی

جعفر سطوتی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 9-28

چکیده
  این مقاله که تمرکز خود را بر مفهوم جوان و جوانی گذاشته است، تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق اسنادی و از خلال بحث پیرامون تعاریف ملی و بین‌المللی ارائه شده در خصوص مفهوم جوان و جوانی به مقایسه این تعاریف بپردازد. هدف از چنین مقایسه­ای نیز رسیدن به مناسب­ترین تعریف برای مفهوم جوانان در جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد آن به نهاد ...  بیشتر