شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 73-92

چکیده
  سیاستگذاری تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایف نهاد­ها و سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه­ها برای سازمان های زیر مجموعه خود است. علیرغم این ضرورت، تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور فاقد سیاستگذاری است.از این‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی چالش­های سیاستگذاری تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور در حوزه­های جامعه ...  بیشتر

نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در رشد هویت ملی هواداران تیم های ملی ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ حسن اسدی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در تکوین  هویت ملی هواداران تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و چون تاثیر متغیر پیش بین بر ملاک سنجیده می‌شود، از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، مطالعه ادبیات موضوع و پرسشنامه ...  بیشتر