ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض

ابوالحسن ثامری ندافی؛ محمد علی نودهی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2402.2729

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کیفی است و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده‌شده است. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل اساتید منتخب آشنا با توانمندسازی مدیران و مدیریت تعارض و برخی مدیران منتخب باشگاه‌های ...  بیشتر

ارائه مدل توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش

مصطفی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ محمد علی نودهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2412.2737

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف ارائه مدل توسعه ائتلاف‌سازی جنبش‌های اجتماعی در ورزش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع گرانندتئوری بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی مدل اجتناب از رفتارهای کناره گیری کارکنان در سازمان های ورزشی

ابراهیم صفری نوده؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ محمد علی نودهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2685.2941

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل اجتناب از رفتارهای کناره‌گیری کارکنان در سازمان‌های ورزشی بود. روش تحقیق حاضر، با رویکرد کیفی به روش داده بنیاد است که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی است که پژوهش‌هایی در حوزه رفتار سازمانی انجام داده باشند و همچنین ...  بیشتر

آزمون مدل نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

سعیده مقصودلو؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-168

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش بنا بر ماهیت داده‌ها از نوع کمی، بر اساس اهداف از نوع کاربردی و به لحاظ روش ­گردآوری داده­ها جزو پژوهش­های همبستگی- پیمایشی با رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری ...  بیشتر

رابطه بین سبک رهبری و توانایی مدیریت تغییر مربیان منتخبی از لیگ های برتر ایران

زین العابدین فلاح

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 221-228

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری(تحول آفرین و تعاملگرا) و توانایی مدیریت تغییر مربیان منتخبی از لیگ های برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازیکنان تیمهای منتخب لیگهای برتر کشور (والیبال، بسکتبال، بدمینتون، کشتی، کاراته) در سال 1388بود (390 = N ). حجم نمونه بر اساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان به طور تصادفی به تفکیک برای ...  بیشتر