بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل

طیبه زرگر؛ استیون رین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2174.2553

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل بود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن از نوع همسوسازی بود. در بخش اول این پژوهش از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب-نظران تشکیل می‌دادند که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و براساس ...  بیشتر

طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه سادات زرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2065.2473

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف نهایی طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده‌بنیاد انجام شد. روش تحقیق آمیخته و در دو بخش کیفی با رویکرد اکتشافی و روش داده بنیاد و کمی با استفاده از پرسشنامه طراحی‌شده در بخش کیفی است. در فاز کیفی، با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مطلعین کلیدی ...  بیشتر

تحلیل و مدل یابی شخصیت تیمی تیم‌های والیبال لیگ برتر ایران

یوسف قاضی اردکانی؛ طیبه زرگر؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2398.2725

چکیده
  امروزه تیم‌های ورزشی به‌عنوان یک برند سازمانی شخصیتی نهادینه‌شده در اذهان هواداران خود به‌جا می‌گذارند که تا حدود زیادی بر واکنش‌های رفتاری و نگرشی آن‌ها نسبت به این تیم‌ها تأثیرگذار است. این مطالعه بر آن بود که ابعاد شخصیت تیمی در تیم‌های لیگ برتر والیبال را شناسایی و با اولویت‌بندی آن‌ها مدلی مطلوب برای شخصیت تیمی این تیم‌ها ...  بیشتر

تصویرپردازی چالش های ورزش حرفه ای ایران در افق 1410 با استفاده از رویکرد آینده پژوهی

بیژن مومنی؛ طیبه زرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2772.3013

چکیده
  محیط ورزش حرفه ای سرشار از عدم قطعیت است در نتیجه شناخت تحولات پیش روی آن ضروری است. از این رو هدف مطالعه حاضر پیش نگری مسائل ایران در حوزه ورزش حرفه ای با استفاده از رویکرد آینده پژوهی در افق 1410 بود. ازاین رو روش تحقیق به کارگرفته شده در پژوهش حاضر آینده پژوهی بود.جامعه آماری این تحقیق را مدیران ستادی وزرات ورزش و فدارسیون های ورزشی ...  بیشتر

آینده‌‌نگری راهبردی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر پیشران‌‌های کلیدی

محمد سلیمانی؛ طیبه زرگر؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3070.3233

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی پیشران‌‌های کلیدی فدارسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آینده‌‌نگری راهبردی بود. این پژوهش به لحاظ روش‌‌شناسی از نوع آمیخته است. در بخش کیفی رویکرد پژوهش تحلیل مضمون و در بخش کمی دلفی فازی و آینده‌‌نگری رهیافت تحلیل ساختاری بود. مشارکت‌‌کنندگان این پژوهش را در بخش کیفی مربیان تیم‌‌های ملی و باشگاهی، ...  بیشتر

بررسی تأثیر اجتماعی اپلیکیشن های ورزشی بر تحلیل رفتگی در زندگی: رویکرد دوگانۀ اشتیاق

مینا شکوریان؛ رضا نیکبخش؛ طیبه زرگر

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 157-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2379.2712

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجتماعی اپلیکیشن­های ورزشی بر تحلیل­رفتگی در زندگی با رویکرد دوگانه اشتیاق بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است و ازلحاظ هدف نیز جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری این تحقیق را تمام کاربران اپلیکیشن استراوا در ایران که در دو رشته دوچرخه­سواری ...  بیشتر

تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

زویا تباری؛ اکبر طالب پور؛ طیبه زرگر

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 241-268

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1950.2383

چکیده
  امروزه عرصه پرهیجان تماشای مسابقات فوتبال در جامعه­ ای چندقومی همچون ایران، به عرصه نمایش و ابراز هویت­های قومی تبدیل شده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال، به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل هواداران سه تیم نساجی مازندران، فولاد خوزستان و تراکتور تبریز، ...  بیشتر

نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی

طیبه زرگر؛ رسول نظری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 189-202

چکیده
  شناخت و ­آگاهی ­از مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده­ این تحقیق بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. تعداد 245 نفر از بین حدود 700 مدیر ورزشی فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه­ آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر

ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

مهران تیشه گران؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، ، صفحه 113-124

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در بین کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش پژوهش، کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی می باشد. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه مدیریت دانش گولد و همکاران‌(2001) و پرسش نامهلاندن و کلینگل(2002) استفاده گردید. به منظور تحلیل استنباطی داده های ...  بیشتر