طراحی الگوی تبیین مولفه‌های سبک ازدواج در ایران با روش فراترکیب

غلامرضا تاجبخش؛ امین گودرزی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 269-286

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل جامع و نظام مند مؤلفه­های سبک ازدواج در کشور می­باشد. انتخاب همسر در هر جامعه­ای، بنابر فضا و موقعیت اجتماعی، هنجارها، معیارها و شرایط خاص آن جامعه صورت می­گیرد. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و نوعی از فرا مطالعه به نام «فراترکیب» است که برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده ...  بیشتر