مکان‌یابی ورزشی برای طبقه بندی معیارهای توسعه‌یافتگی با استفاده از روش Buffer در محیط GIS (مطالعه موردی کرمانشاه)

زهرا کشتمند؛ کورش ویسی؛ مژگان خدامراپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2765.3008

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مکان‌یابی ورزشی برای طبقه بندی معیارهای توسعه‌یافتگی با استفاده از روش Buffer در محیط GISمطالعه موردی کرمانشاه)می‌باشد. به‌منظور شروع ارزیابی تناسب سنجی مناطق شهر کرمانشاه به‌منظور احداث سایت‌های ورزشی، استفاده تلفیقی از توابع سامانه اطلاعات مکانی و فرایند تحلیل بافر انتخاب شد. ابتدا برای تمام داده‌ها معیارهایی ...  بیشتر

مطالعه کیفی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشور

محمد نوروزیان؛ مژگان خدامراپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطانپناه

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 257-276

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1765.2250

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون­های ورزشی کشور است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و کارشناسان دارای سابقه تدریس دانشگاهی و فعالان حوزه مطالعات راهبردی، مدیران فدراسیون­ها و هیئت­ های ورزشی، کارشناسان فدارسیون­های ورزشی، مسئولان ادارات ورزش و جوانان، سیاست گذاران ...  بیشتر