سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجان و ملاک‌های انتخاب همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی

فرانک غفوری اصل؛ محمدحسین عبدالهی؛ محسن امیری

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 131-150

چکیده
  یکی از دغدغه های مهم زندگی هر فرد، انتخاب همسر است. انتخاب همسر و معیارهای مربوط به آن، به عنوان عوامل بنیادی در ایجاد یک فضای گرم و صمیمی که زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین   سبک­های دلبستگی و تنظیم ­هیجان با ملاک­های انتخاب همسر در دانشجویان ...  بیشتر