اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی: مروری سیستماتیک

سجاد حاجی زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حمیدرضا میرصفیان؛ محمود رسولی هرزند؛ حمید جنانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 149-172

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل نتایج پژوهش های مختلف پیرامون اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی با مرور سیستماتیک مدارک و مستندات انجام پذیرفت. در این مطالعه، کلیه مقالات منتشرشده داخلی و خارجی بعد از سال 2000 میلادی که مرتبط با اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی بود، بررسی و تحلیل شد. در جستجوی اولیه از مجموع 10938 مقاله تحقیقی در پایگاه­های داخلی ...  بیشتر

مقایسه انگیزه‌های حمایت هواداران تیم‌های والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه

محمود رسولی هرزند؛ حمید جنانی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 163-176

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه­ انگیزه­های حمایت هواداران تیم­های والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه بود. روش تحقیق آن، توصیفی از نوع مقایسه­ای است که اطلاعات آن به روش میدانی جمع­آوری شد. جامعه­ آماری تحقیق برای هر دو تیم به صورت مجزا 384 نفر  و در مجموع700  نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، ...  بیشتر