مدل ظرفیت‌سازی فراغت فعال و ورزش روستایی ایران با رویکرد توسعه پایدار

بهزاد ایزدی؛ محمد سیامک رضاقلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2821.3050

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی مدل ظرفیت سازی فراغت فعال و ورزش روستایی با رویکرد توسعه پایدار بود. روش تحقیق از نوع کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (تحلیل مضمون) و رویکرد معادلات ساختاری انتخاب شد. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل دو بخش منابع انسانی (صاحبنظران و مدیران عالی سطح کشور، نخبه های ورزشی، مسئولین استانی ، شهرستانی و روستایی ...  بیشتر

مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 239-256

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1922.2365

چکیده
  هدف این پژوهش، مستند­سازی دانش تجربی مدیران ورزشی با رویکرد کلان به توسعه اقتصادی  در ورزش کشور ایران بود. روش پژوهش، مطالعه موردی کیفی است و مشارکت ­کنندگان، مدیران ورزشی کشور هستند. با بهره­ گیری از روش نمونه­ گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی ­دهندگان کلیدی (شامل13نفر) برای شناسایی چارچوب مدل توسعه اقتصادی انتخاب ...  بیشتر