شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی جودوی جمهوری اسلامی ایران

مسعود حاجی آخوندزاده؛ جاسم منوچهری؛ فرشاد تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2169.2550

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی جودوی جمهوری اسلامی ایران بود. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و با استفاده از تحلیل تم انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل؛ مدیران فدراسیون ملی جودو، مربیان و اعضای تیم ملی و صاحب‌نظران حوزه جودو بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

شناسایی شاخص های خط مشی گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

ندا سعیدنیا؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ جاسم منوچهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2066.2474

چکیده
  رعایت اصول فرهنگی و اخلاقی در ورزش امری ضروری است که می‌تواند از بسیاری ناهنجاری‌های اخلاقی در محیط‌های ورزشی جلوگیری کند. از اینرو، هدف پژوهش شناسایی شاخص‌های خط مشی‌گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران بود. روش تحقیق کیفی (نظریه داده‌‌بنیاد) بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 20مصاحبه ...  بیشتر