عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان 18-27 ساله دانشگاه خوارزمی)

یونس اکبری؛ سیدحسین سراج زاده؛ مسعود زمانی مقدم؛ جمال رشیدی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 207-221

چکیده
  این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 18 تا 27 ساله   می­پردازد. پژوهش با استفاده از طرح پیمایشی و با جمعیت نمونه شامل 299 نفر از دانشجویان 18 تا 27 ساله دختر و پسر دانشگاه خوارزمی صورت گرفت. نظریه­های پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) در این پژوهش ...  بیشتر

نگرش نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ‌هراسی بر حسب نوع دین‌داری ( مطالعه موردی: دانشجویان 19-27 ساله دانشگاه خوارزمی)

مسعود زمانی مقدم؛ موسی افضلیان سلامی؛ سید حسین سراج زاده

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 113-127

چکیده
  امروزه جوانان  به‌ویژه دانشجویان ایرانی تحت تأثیر ویژگی‌ها و عناصر دنیای مدرن قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، نگرش آن‌ها نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ­هراسی نیز دستخوش تغییر شده است. این مقاله، نگرش آن‌ها پیرامون پدیده‌های مذکور را با توجه به وضعیت دین‌داری‌شان مطالعه می‌کند. مقاله حاضر در پارادایم تفسیرگرایی و با استراتژی ...  بیشتر