طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 49-76

چکیده
  گشوده شدن پنجره جمعیتی  جوان متولدان دهه های  1360و1370 (نسل پرزائی) به روی جامعه ایران، در شرایط گذار اقتصادی- اجتماعی و در بستر تحولات فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر، به منزله فرصتی طلایی  برای استفاده از پتانسیل رشد موجود درجمعیت جوان برای تحقق اهداف توسعه ملی محسوب  می شود. متاسفانه، فقدان  یا ضعف سیاست اجتماعی  هدفمند، ...  بیشتر