شناسایی چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته‌های پر مدال المپیکی

شهرام منکرسی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 159-178

چکیده
  هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین چالش های ورزش قهرمانی ایران در رشته های پر مدال المپیکی و تفاوت دیدگاه ها در این زمینه بود. مطالعه حاضر،  به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد: در مرحله اول، با روش نمونه­گیری هدفمند به 19 متخصص حوزه ورزش­ قهرمانی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه ...  بیشتر