بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

علی اصغر اسماعیل زاده؛ غلامرضا ذاکر صالحی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 109-130

چکیده
  مقاله حاضر، تلاشی است برای تحلیل مجدد مجموعه­ای از پژوهش­های مربوط به مسئله مهاجرت نخبگان و نقدی بر آنچه تا کنون در این زمینه در ایران انجام شده است. استفاده از برآیند یافته‏های پژوهش­های مختلف، جمع‏آوری یافته‏های پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکیب و یکپارچه‏سازی یافته‏های آن جهت استفاده علمی و کاربردی ...  بیشتر