عوامل موثر بر نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

حسین محمودیان؛ احمد دُراهکی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، ، صفحه 63-81

چکیده
  همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظم مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده یا در حال گذراندن است. از جمله این تحولات، افزایش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج است. جامعه ایرانی همواره برای دوام و استحکام نهاد خانواده و ازدواج کوشیده است و افراد را از عواملی که می­توانند بر این نهاد آثار زیانباری داشته­باشد برحذر ...  بیشتر