مصرف رسانه‌ای و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران جوان

جهانگیر جهانگیری؛ حسن تابعیان؛ فروزنده زرآور؛ محسن زهری

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 59-76

چکیده
  هدف مقاله حاضر این است که رابطه بین مصرف انواع رسانه (رسانه داخلی، ماهواره و اینترنت) و نحوه گذران اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران را شناسایی کند. روش این تحقیق بر اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده، کمی است و از فن پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده است. جامعۀ­ آماری شامل کلیۀ دختران ورزشکار حاضر در دهمین ...  بیشتر