بررسی جامعه شناختی علل خشونت و انحرافات ورزشی فوتبال ایران با رویکرد آینده پژوهی

فرشاد جعفروندنو؛ مهرداد نوابخش؛ اکبر آفرینش خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2726.2973

چکیده
  دلایل مختلفی برای بروز خشونت در عرصه مسابقات ورزشی وجود دارد، اما روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند روحیه و خصوصیات فردی مهمترین عامل است. لذا با توجه به اینکه بسیاری از جوانان و نوجوانان کشور ما به ورزش به ویژه ورزش فوتبال علاقه مند هستند و از سوی دیگر خشونت ورزشی نیز به شکل دنباله داری در حال انجام است لذا باید به دنبال علل خشونت ...  بیشتر

مدل سازی اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران

مرجان همتی‌نژاد؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکی؛ فریده شریفی فر

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2289.2645

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران بود. پژوهش حاضر توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان زن و مرد تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 98- 1397(2152 نفر) تشکیل می دادند. حداقل حجم نمونه براساس فرمول کوکران ...  بیشتر