واکاوی علل گرایش جوانان شهر زنجان به شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک مطالعه پدیدارشناسانه

سیّده نیکو حسینی؛ مسعود اسدی؛ مسعود حجازی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 9-32

چکیده
  رسانه­های اجتماعی مجازی به‌طور فزاینده‌ای برای برقراری ارتباط، یادگیری و همکاری مورداستفاده قرار می­گیرند و برای برخی از افراد به یک عادت بالقوه مشکل‌ساز و اعتیادآور تبدیل شده اند. از این رو، شناسایی علل گرایش افراد به این شبکه­ها ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل گرایش جوانان به شبکه­های اجتماعی مجازی به روش پدیدار ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و گرایش به انحرافات اخلاقی (مورد مطالعه جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران)

فریبا شایگان؛ محمد رحیمی

دوره 15، شماره 34 ، دی 1395، ، صفحه 169-193

چکیده
  در این پژوهش با رویکردی جامعه‌شناختی به بررسی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و گرایش جوانان شهر تهران به انحرافات اخلاقی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران بودند که از میان آنها به روش کوکران تعداد 400 نفر به صورت نمونه‌گیری ...  بیشتر