جایابی خرده‌سیستم‌های اکوسیستم کارآفرینی در ورزش

عباس فرهمندمهر؛ فریده شریفی‌فر؛ رضا نیک‌بخش

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.473

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی و جایابی خرده‌سیستم‌های اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور است. روش تحقیق از نوع کیفی بود که در پنج مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، به­منظور شناخت وضعیت موجود کارآفرینی در ورزش و همچنین شناخت عوامل تأثیرگذار در اکوسیستم کارآفرینی ورزشی از روش پژوهش اسنادی استفاده شد. در مرحله دوم از سایر اکوسیستم‌های کارآفرینی ...  بیشتر

شناسایی روابط میان حوزه‌های صنعت ورزش ایران

ملیحه سادات آقائی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 113-128

چکیده
   بررسی­ها نشان می­دهند که محققان زیادی در حال مطالعه بر روی بخش­های مختلف صنعت ورزش و ارائۀ پیشنهاداتی برای رشد و توسعه ورزش به عنوان یک صنعت در حوزه سرگرمی می­باشند. نتایج تحقیقات نشان داده اشتغال­زایی و توسعه اقتصادی، از حداقل دستاوردهای توجه به این حوزه است. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی روابط میان حوزه­های ...  بیشتر