تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

طهماسب شیروانی؛ روح اله اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2057.2466

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطلاعات، میدانی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (161 نفر) بوده است. نمونه ...  بیشتر

ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض

ابوالحسن ثامری ندافی؛ محمد علی نودهی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2402.2729

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کیفی است و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده‌شده است. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل اساتید منتخب آشنا با توانمندسازی مدیران و مدیریت تعارض و برخی مدیران منتخب باشگاه‌های ...  بیشتر

مدل سازی تأثیر منتورینگ در ارتقاء صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی مربیان ژیمناستیک استان خوزستان

نگار لرکی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ ناهید شتاب بوشهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2435.2759

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منتورینگ در ارتقا صلاحیت‌حرفه‌ای و توانمندسازی مربیان ژیمناستیک استان خوزستان از نوع توصیفی همبستگی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری کلیه مربیان ژیمناستیک استان خوزستان به تعداد 240 نفر بودند؛ که به دلیل محدود بودن جامعه از روش کل شمار برای نمونه‌گیری استفاده شد. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان

فاطمه روشنی؛ سمیه عمادی؛ مسعود دامنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2791.3029

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) گردآوری شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 نفر از خبرگان منابع انسانی ادرات کل ورزش و جوانان و اساتید مدیریت ...  بیشتر

بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی

رضا بهرامی؛ سعید صادقی بروجردی؛ رضا صابونچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.2521.2820

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی‌گری پذیرش سازمانی رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های ورزشی اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر بودند. درنهایت، تعداد 370 نفر به‌عنوان نمونه از طریق نرم‌افزار ...  بیشتر

تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 475-492

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1108.1759

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تدوین مدل کمی الگوی توانمندسازی ملی برنامه­های آموزشی منجیان غریق است. پژوهش حاضر از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) است. شرکت کنندگان متشکل از رؤسای هیئت­های استانی، افراد متخصص در کمیته­های تخصصی، مدرسان درجه 1 و ناجیان درجه 1 کشور بودند. نمونه پژوهش به تعداد 90 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

شناسایی متغیرهای تبیین‌کننده آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان

بهمن طیبی؛ امین دهقان قهفرخی؛ محمد هاشمی سیاوشانی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، ، صفحه 195-203

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهای تبیین کننده آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان هیئت­های ورزشی استان گلستان بود و حجم نمونه آماری با استتفاده از روش تمام شمار 215 نفر برآورد شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های استاندارد گوناریس (2008) و توانمندسازی میشرا (2010) ...  بیشتر