رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران

مصطفی حمیدی؛ محمد خبیری؛ حسن رهیان فرد؛ حسن غرایاق زندی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 113-128

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت ارزش های اخلاقی توسط بازیکنان و مربیان در رویدادهای کوچک و بزرگ ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تصمیم­گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. آزمودنی­های  این پژوهش را کلیه ...  بیشتر

فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجین جوان ایرانی

علی اصغر دادمهر؛ علی احمد یحیوی؛ کاظم رضایی؛ مجیب سنایی مهر

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 9-20

چکیده
  با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در روابط زناشویی به ویژه در بین اقشار جوان و تازه ازدواج کرده، هدف پژوهش حاضر فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی زناشویی در بین جوانان  ایرانی است.‌این پژوهش، با استفاده از تکنیک فراتحلیل یا یکپارچه کردن نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف، میزان ‌اندازه اثر رابطه ...  بیشتر