ارزیابی سیاست‌های زیرساختی موثر برموفقیت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی

محمدحسین سنایی؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 237-256

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، تبیین و تحلیل سیاست‌های زیر ساختی تعیین‌کننده موثر بر پیشرفت فدراسیون‌های راکتی ایران در سطح قهرمانی بود. در این مطالعه یک چارچوب مفهومی ارائه گردید که می‌تواند برای مقایسه سیاست‌های ورزشی قهرمانی فدراسیون‌های راکتی استفاده شود. جامعه آماری شامل روسا و نایب رئیس، دبیر، روسای هییت‌های استانی ورؤسای کمیته‌های ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر

سعید قربانی؛ بهمن طیبی؛ غلامحسن رحمان نیا؛ کیانوش دیلمی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 43-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته­های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (180 نفر که طبق جدول مورگان 118 نفر انتخاب شدند و هر دو پرسشنامه­ موفقیت و افول را پرکردند) و همچنین مسئولان هیئت ها، مربیان و ورزشکاران رشته­های ورزشی ...  بیشتر