طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، ، صفحه 49-76

چکیده
  گشوده شدن پنجره جمعیتی  جوان متولدان دهه های  1360و1370 (نسل پرزائی) به روی جامعه ایران، در شرایط گذار اقتصادی- اجتماعی و در بستر تحولات فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر، به منزله فرصتی طلایی  برای استفاده از پتانسیل رشد موجود درجمعیت جوان برای تحقق اهداف توسعه ملی محسوب  می شود. متاسفانه، فقدان  یا ضعف سیاست اجتماعی  هدفمند، ...  بیشتر

طرد اجتماعی جوانان؛ ابعاد و شاخص‎ها (مطالعه ای در شهر تهران و حاشیه)

مریم قاضی نژاد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 49-80

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از پیمایشی میدانی در زمینه طرد اجتماعی جوانان در ایران است که با هدف برررسی ادبیات نظری و نیز سنجش تجربی میزان و ابعاد طرد اجتماعی و شرایط و عوامل زمینه ساز آن در جمعیت جوان شهری تهران و حاشیه با نمونه ای به حجم 1200 نفر به اجرا درآمده است . رهیافت و مفهوم نوین طرد اجتماعی، چارچوب پژوهشی در عرصه تحقیقات نابرابری ، فقر ...  بیشتر