تحلیل رفتار سیاسی در سازمان های ورزشی

ایلیا سادات وجدانی طباطبایی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا رمضانی نوبخت

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 225-238

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1724.2222

چکیده
  در فضای رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی کسب و کارها را در رسیدن به مزیت رقابتی  یاری می‎کند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل رفتار سیاسی مدیران در سازمان­های ورزشی بود. راهبرد تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون‌ها، وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و نیز روسای هیئت‌های ...  بیشتر

تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

حسین صفری نسرانی؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش؛ پریوش نوربخش

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1766.2251

چکیده
  منابع انسانی و پتانسیل بالقوه آن­ها عامل اصلی موفقیت یک سازمان است. با در نظر گرفتن این اصل مهم، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی از نوع معادلات ساختاری، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف ...  بیشتر

بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی براساس نقش تعدیل‌کنندگی مهارت سیاسی و اراده سیاسی در صنعت ورزش

رباب مختاری؛ علی محمد صفانی؛ حسین پورسلطان زرندی

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 135-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی براساس نقش تعدیل‌گر مهارت سیاسی و اراده سیاسی در صنعت ورزش بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع طرح همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش کشور و فدراسیون­ها بود که بالغ بر 1500 نفر می‌باشند. از بین فدراسیون­ها، 4 فدراسیون ورزش تیمی و 4 فدراسیون ورزش انفرادی ...  بیشتر